Wharton School

David Rubenstein, Keynote Speaker — Wharton MBA for Executives Philadelphia Graduation 2019