NBC4 Washington

David M. Rubenstein Pledges $4.5 Million to Fund National Zoo Panda Program Through 2020